• Tlmočenie na obchodných a technických rokovaniach (konzekutívne, bez použitia tlmočníckej techniky), tlmočenie prednášok a  konferencií (simultánne – „kabínkové“ tlmočenie, s použitím tlmočníckej techniky

 • Komunikácia so zahraničnými partnermi v cudzom jazyku

 • Tlmočenie filmových predstavení


 • Prekladateľské služby


 • Preklady zmlúv, zápisníc, technických, právnych a ekonomických dokumentov

 • Preklady prezentácií, manuálov, internetových stránok a katalógov

 • Súdne overené preklady:


  sobášne listy, rodné listy
  doklad o štátnom občianstve
  vysvedčenia, diplomy, certifikáty
  výpisy zápočtov a známok
  certifikáty konformity
  odhlásenia automobilov
  výpisy z registra trestov
  výpisy z obchodného registra
  iné


  Oblasti poskytovaných služieb


  • Bankovníctvo a financie
  • Automobilový priemysel
  • energetika, ekonomika a právo
  • marketing a manažment
  • obchod a služby
  • obchodná korešpondencia
  • poľnohospodárstvo
  • strojárstvo daňovníctvo
  • technická dokumentácia
  • výpočtová technika
  • zmluvy a iné

   

   

  Mgr.Stanislava Moyšová,PhD

   

  stanka stanka

  člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov, SAPT a EULITA

   

  SK

  FR

  EN

   

  stanka 1 2

  Kontakt

  Stanislava Moyšová

  Adresa: Bohúňova 40, 81104 Bratislava

  mobil: +421 910 446 389

  +32 479 755 622

  email: moysova@yahoo.fr

  skype: stankamoysova